logo purpose
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe


Submission Deadline Extended
6th Itasca Symposium on Applied Numerical Modeling
June 3 - 6, 2024, in Toronto, Canada

 Extended abstracts are now due by October 31, 2023 

Vi bjuder in er att presentera sina arbeten baserat på ett s.k. "extended abstract". Detta är längre än en vanlig sammanfattning men kortare än en typisk artikel (2-4 sidor). Alla inskickade bidrag kommer att granskas och utvalda bidrag ges en möjlighet till slutlig redigering före symposiet.

ITASCA symposiet kommer att hållas i CN Tower i Toronto:s stadskärna, längs stränderna av Lake Ontario. Workshops, fika och presentationer hålls i konferenscentret i basen av tornet medan konferensmiddagen kommer att hållas på 114:e våningen med fantastisk utsikt över staden och sjön.

Vi ser fram emot att träffa er alla i Toronto i juni 2024! Läs mer och skicka in ditt bidrag här! >>

Authors will be invited to present their work based on the extended abstracts, which are more detailed than a standard abstract, but shorter (2 – 4 pages long) than a typical paper. All extended abstracts submitted will be peer reviewed and authors selected will have an opportunity to make final edits before the Symposium.

The ITASCA Symposium is being held at the CN Tower in the heart of downtown Toronto, along the shores of Lake Ontario. Workshops, breaks, and presentations will occur in the conference center at the base of the Tower while the PAC Award ceremony and official dinner will be held 114 stories above, with incredible views of the city and lake.

We're looking forward to seeing you in Toronto in 2024! Read more and submit your abstract here! >>

Maria_Catrin

Itasca Symposium
VÅRA BERÄTTELSER / OUR STORIES KONFERENSER / CONFERENCES
Staffan lockades av expertkompetensen
Staffan Risberg började hos oss i augusti i år. Här berättar han om sin bakgrund och varför han valde ITASCA.
Läs mer här >>

Jola tillbaka till oss
Jola berättar om återkomsten till ITASCA och framtida utmaningar! Läs mer här >>

Maria håller i allt
Vår nyanställda administratör berättar sin historia!
Läs mer här >>

Bergdagarna 2024
Som brukligt hålls Bergdagarna i mars, och ITASCA kommer vara där - vi hoppas på både presentationer och utställning. Läs mer här >>

Eurock 2024
Eurock 2024 hålls i Alicante i juli 2024. ITASCA deltar med presentation och utställning. Läs mer här >>

MassMin 2024
Vi ser verkligen fram emot att vara med på MassMin 2024 som hålls i Kiruna i september nästa år. Räkna med oss med förhoppningsvis både intressanta artiklar och en utställning! Läs mer här >>

Staffan was enticed by our expert competence
Staffan Risbrg started with us in August this year. He shares his background and why he choose ITASCA.
Read more here (in Swedish) >>

Jola back with us
Jola tells us about her return to ITASCA and future challenges! Read more here (in Swedish) >>

Maria keeps track of everything
Our newly hired administrative manager tells her story!
Read more here (in Swedish) >>
Rock Engineering Days 2024
As usual, the Swedish Rock Engineering Days will be held in March and ITASCA will be there. We are aiming for both presentations and an exhibition. Read more here (in Swedish) >>

Eurock 2024
The Eurock conference next year will be held in Alicante in July. ITASCA will participate with presentations and an exhibition. Read more here >>

MasssMin 2024
We really look forward to next year's MassMin conference, to be held in Kiruna in September! Count on us to be there, hopefully with both interesting papers and a booth! Read more here >>

FLAC3D V9

Tech support
PROGRAMVARA / SOFTWARE KURSER & SUPPORT / TRAINING & SUPPORT
FLAC2D & FLAC3D V9
Version 9 av både FLAC2D och FLAC3D V9 finns nu tillgänglig.
Läs mer om alla nyheter i FLAC2D här >>
Läs mer om alla nyheter i FLAC3D här >>
Kontakta oss för prisuppgift!

3DEC V9
Version 9 av 3DEC finns nu i pre-release och är snart tillgänglig för alla. Håll utkik efter nästa meddelande!
Läs mer om 3DEC här >>

Teknisk support numerisk modellanalys
Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk support i alla skeden av analys, från modellbygge till utvärdering och tolkning av resultat. Läs mer här >>

Kurser
Itasca erbjuder ett flertal kurser i användandet av våra programvaror. Läs mer och anmäl er här >>

Via vår Itasca Software Academy har vi samlat ett stort antal online-kurser, varav många är helt gratis! Läs mer här >>
FLAC2D & FLAC3D V9
Version 9 of both FLAC2D and FLAC3D is now available.
Read more about all new features in FLAC2D here >>
Read more about all new features in FLAC3D here >>
Contact us for a quote!

3DEC V9
Version 9 of 3DEC is now in pre-release and will soon be available for all. Look out for the release announcement!
Read more about 3DEC here >>
Technical modeling support
Do you need more assistance in using Itasca software in your projects? We offer technical support in all stages of an analysis, from model setup to evaluation and interpretation of results. Read more here >>

Training
Itasca is offering several courses in the use of our software.
Read more and register here >>

Through our Itasca Software Academy we offer a large number of online courses, many of which are free! Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Rentzelos, T., Svartsjaern, M., Sjöberg, J., Sjölander, M., Jonsson, J. & Andersson, A. (2023)."Infrastructure Restriction Volumes for Future Mining at the LKAB Malmberget Mine", in: Proceedings of NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.6, 2023. Read the paper here.

Edelbro, C., Perman, F. & Johansson, F. (2023) " piling in unstable tunnel sections – a benchmark and case study review", in: Proceedings of NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.16, 2023. Read the paper here.

Edelbro, C., Hellberg, J. & Spross, J. (2023) "Mining applications for probabilistic design", in: Proceedings of Geo-Risk 2023, Advances in Theory & Innovation in Practice, Arlington July 23-26, 2023.

Lidman, J., Edelbro, C., Vatcher, J. & Spross, J. (2023) "Estimation of small failure probabilities using the Accelerated Weight Histogram method", Probabilistic Engineering Mechanics. Read the paper here.