logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Välkommen till mars månads nyhetsbrev från Itasca i Sverige. Vi presenterar en del personalnytt, intressanta projekt och så lyfter vi fram rollen som bergmekaniker - något vi alla skall känna oss stolta för! Vi ser också fram emot att efter ett långt uppehåll kunna träffa kunder och bransch-kollegor fysiskt igen på konferenser och events! Vi planerar delta i fyra konferenser detta år, mer om detta längre ned i nyhetsbrevet!

Welcome to the March edition of the newsletter from Itasca in Sweden. We present some staff news, interesting projects, and we also highlight the role as a rock mechanics engineer - something we all should be proud of. We are also looking forward to meet clients and collegues in person again, after a long hiatus. We are planning to participate in four conferences this year, more on this below in this newsletter

10 years

Conferences
ITASCA & OMVÄRLDEN / ITASCA & THE OUTSIDE WORLD KONFERENSER / CONFERENCES
Bergmekanik = samhällsnytta
Som bergmekaniker bidrar vi till fantastisk samhällsnytta, vi skapar säkra konstruktioner i alla skalor, för allt från ytliga tunnlar till djupa gruvor!
Läs mer här >>

Examensarbeten
Under 2022 handleder vi två examensarbeten - ett på Chalmers och ett på KTH. Vi är väldigt glada att få bidra till fortsatt utveckling för branschen genom att handleda studenter i
deras avslutande arbeten!
Läs mer här >>
RaSiM 10
Vi deltar på Rockbursts & Seismicity in Mines, i april, med en artikel om simulering av hydraulisk spräckning i LKAB:s gruva Kiirunavaara. Läs mer här >>

Eurock 2022
Eurock 2022 hålls i Helsingfors i september i år. Vi deltar med två artiklar och sponsrar också konferensen som en guldpartner. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen! Läs mer här >>

Bergdagarna 2022
Vi ser fram emot att äntligen få samlas på Bergdagarna igen! Det nya datumet är 28-29 september, i Stockholm. Vi har tre artiklar som kommer presenteras på Bergmekanikdagen. Vi deltar också på utställningen. Visst ses vi där? Läs mer här >>

Slope Stability 2022
Den största och viktigaste konferensen om släntstabilitet hålls i Tucson i oktober, och vi planerar att vara där! Läs mer här >>
Rock mechanics = sociatal benefit!
As rock mechanics engineers, we contribute to great sociatal benfits. Our work helps to create safe excavations in all scales, from shallow tunnels to deep mines!
Read more här >>

MSc projects
During 2022 we are supervising two MSc projects - one at Chalmers and one at KTH. We are very happy to be able to contribute to continued development in rock mechanics by supervising students in their final projects!
Read more här (in Swedish) >>
RaSIM 10
We are participating in Rockbursts & Seismicity in mines, in April, with a paper on simulation of hydraulic fracturing in the LKAB Kiirunavaara mine. Read more here >>

Eurock 2022
Eurock 2022 will be held in Helsinki in September this year. We are participating with two papers and we are also gold partner sponsors to the event. Looking forward to meeting in person again!
Read more here >>

Rock Engineering Days 2022
We are very much looking forward to meeting again at at the Swedish Rock Engineering Days. The new date is September 28-29, in Stockholm. We have three papers to be presented at the Rock Mechanics Day, and we will also have a booth at the exhibition. Hope to see you all there! Read more here >>

Slope Stability 2022
The largest and most important conference on slope stability will be held in Tucson in October, and we plan to be there.
Read more here >>


Ny personal

Come work with us
PERSONALNYTT/ STAFF NEWS LEDIGA JOBB / AVAILABLE POSITIONS
Ulf tillbaka på Itasca
Vi är mycket glada med att välkomna Ulf Lindfors tillbaka till Itasca efter några års frånvaro!

Catrin utnämnd professor
Catrin Edelbro har utnämnts till Adjungerad Professor på
KTH. Catrin är även fortsättningsvis heltidanställd på Itasca, men kommer lägga del av sin tid på forskning, undervisning
och studenthandledning på KTH, med fokus på bergmekaniska risker.
Sommarjobb
Just nu söker vi en sommarjobbare/praktikant under ca. 2 månader sommaren 2022. Läs mer & ansök här >>

Andra jobb
Vi tar kontinuerligt emot spontanansökningar från bergmekaniker som vill utvecklas i sin roll! Läs mer här >>
Ulf back with Itasca
We are very pleased to welcome Ulf Lindfors back to Itasca
after a few years absence!

Catrin appointed professor
Catrin Edelbro is appointed Adjunct Professor at KTH (Royal Institute of Stockholm). Catrin will continue to be a full-time employee at Itasca but devote time to research work, teaching, and student supervision, focusing on rock mechanical risks.
Summer internship
We are now looking for a summer intern to our office in Luleå. Swedish fluency is a must! Läs mer & ansök här >>

Other jobs
We welcome spontanuous applications from rock mechanics engineers that want to develop further in their role! Again, Swedish fluency is a strict requirement. Läs mer här >>

Software forum
Project fact sheets

PROGRAMVARA / SOFTWARE PROJEKT / PROJECTS
Diskussionsforum
Itasca har lanserat ett diskussionsforum för våra mjukvaror som är öppet för alla att läsa, och att publicera frågor för de som har licens till någon av våra programvaror. Läs mer här >>

Projekt & faktablad
Vi publicerar kontinuerligt information om genomförda projekt i faktablad och längre artiklar. Just nu finns en artikel om simulering av skivrasbrytning och markpåverkan med hjälp av kopplade rasflödes- och mekaniska modeller publicerad här.
Läs mer om alla projekt här >>
Software Forum
Itasca has launched a software forum for our codes. The forum is open for anyone to read, and users with valid licenses are able to post questions or comments. Read more here >>
Projects & fact sheets
We continuously publish information on completed projects in fact sheets and feature articles. Right now, an article on simulation of sublevel caving and ground surface effects using coupled cave flow and mechanical models published here.
Read more about all projects here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., Ylitalo, R. & Furtney, J. (2021) "Pilot study of the use of augmented reality (AR) in rock mechanics", Eurock 2021 Paper available on-line