logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Sommaren annalkas, och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar! I detta nyhetsbrev berättar vi om lite aktuella projekt, kommande konferenser, en del personalnytt samt vår kampanj med rabatt på uppgradering av programvara!

Summer is approaching and we would like to wish all our clients and partners a nice summer! In this newsletter, we have information on recent projects, comining conferences, staff news, and our campaign on upgradering software with substantial discount!

Have a Nice Summer!

Project fact sheets

Conferences
PROJEKT & JUBILEUM /
PROJECTS & ANNIVERSARY
KONFERENSER / CONFERENCES
Block 22
Nu finns en ny artikel om analys av brytningssekvenser och uppblockning i LKAB:s Kiirunavaara-gruva, och med tillämpning på återstart av brytning efter en seismisk händelse publicerad här.

Vi har ett stort antal faktablad publicerade från många olika projekt och tillämpningar. Läs mer om alla projekt här >>Itasca 40 år!
Itasca firade 40 år som företag förra året. Men vet ni hur allt startade? Itasca:s grundare, Professor Charles Fairhurst, berättar om Itasca:s usprung i denna video!
Se videon här >>
Caving 2022
Vi ser fram emot årets stora "caving"-konferens, Caving 2022, som arrangeras i Adelaide i slutet av augusti. Vi kommer presentera två artiklar och deltar också i en workshop före konferensen. Läs mer här >>

Eurock 2022
Eurock 2022 hålls i Helsingfors i september i år. Vi deltar med två artiklar och sponsrar också konferensen som en guldpartner. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen! Läs mer här >>

Bergdagarna 2022
Vi ser väldigt mycket fram emot att äntligen få samlas på Bergdagarna igen, 28-29 september i Stockholm. Vi har tre artiklar som kommer presenteras på Bergmekanikdagen. Vi deltar också på utställningen. Visst ses vi där? Läs mer här >>

Slope Stability 2022
Vi avrundar konferensåret med konferensen om släntstabilitet i Tucson i oktober, där vi presenterar vårt arbete på släntstabilitet i Leveäniemi tillsammans med LKAB! Läs mer här >>
Block 22
A new article on modeling of mining sequences and caving in the LKAB Kiirunavaara Mine, with special application to restart of mining after a seismic event is published here.

We have many published fact sheets from different projects and applications. Read more about all projects here >>
Itasca 40 year!
Itasca celebrated 40 year as a company during 2021. But what do you know about how it all started? Itasca's founder, Professor Charles Fairhurst, presents the orgin of Itasca in this video!
Watch the video here >>
Caving 2022
We look forward to the Caving 2022 symposium, to be held in Adelaide at the end of August. We will present two papers, and also participate in a workshop prior to the coference.
Read more here >>

Eurock 2022
Eurock 2022 will be held in Helsinki in September. We are participating with two papers and we are also gold partner sponsors to the event. See you in Helsinki! Read more here >>

Rock Engineering Days 2022
We are very much looking forward to meeting again at the Swedish Rock Engineering Days, on September 28-29, in Stockholm. We have three papers to be presented at the Rock Mechanics Day, and we will also have a booth at the exhibition. Hope to see you all there! Read more here >>

Slope Stability 2022
We will close the conference year with participation at the Slope Stability Symposium, where we will present our work on slope stability for the Leveäniemi open pit together with LKAB!
Read more here >>


Ny personal

June offer
PERSONALNYTT/ STAFF NEWS PROGRAMVARA / SOFTWARE
Vilma sommarjobbar hos oss
Vilma Nordh kommer att sommarjobba hos oss, på vårt kontor i Luleå. Vilma studerar på Ltu, med inriktning mot bergteknik & bergmekanik. Hon kommer att jobba med fältkarteringar, analyser, datorsimuleringar, m.m. hos oss. Vi hälsar Vilma varmt välkommen till Itasca!
40% rabatt!
Vi erbjuder nu 40% rabatt vid uppgradering av äldre versioner (version 5.0 och äldre) av Itasca:s programvaror (3DEC, FLAC, FLAC3D, PFC och UDEC. Erbjudandet gäller under juni månad, skynda för att få er rabatt! Kontakta oss för prisuppgift!
Summer intern
Vilma Nordh will work as a summer intern at our office in Luleå. Vilma is studying at the Luleå University of Technology, majoring in rock engineering. She will do field work, analysis, numerical modeling, etc., with us. We wish Vilma a warm welcome to Itasca!
40% discount!
We are offering a 40% discount on upgrades of all older (version 5.0 or older) Itasca software (3DEC, FLAC, FLAC3D, UDEC, and PFC). This offer is valided for the month of June - hurry up, get your discount now! Contact us for a quote!

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Andersson, J., Vatcher, J., Figueiredo, B., Sjöberg, J., Andersson, U.B. & Dahnér-Lindkvist, C. (2022) "Insights into practical decisions surrounding hydraulic fracturing trials from numerical modeling", in: Proceedings Rockbursts and Sesimicity in Mines, RaSiM 10 (Tucson, April 26–28, 2022), Englewood: Society for Mining, Metallurgy & Exploration.