logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Vi ser fram emot sommaren och en avkopplande semester och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar! I detta nyhetsbrev berättar vi om ett par nyanställningar, lite konferensnytt och nyheter för våra programvaror.

We are looking forward to summer and a relaxing vacation time and we would like to wish all our clients and partners a nice summer! In this newsletter, we inform about a couple of new hires, some conference news, and news on our software!

Have a Nice Summer!

New hires

Conferences
PERSONAL / STAFF KONFERENSER / CONFERENCES
Staffan Risberg
I augusti välkomnar vi Staffan Risberg till Itasca. Staffan är civilingenjör från KTH och kommer förstärka på vårt kontor i Stockholm.

Jolanta Świtała
Det känns väldigt roligt att välkomna Jolanta tillbaka till Itasca! Jolanta (Jola) ansluter i början av september och kommer bidra med mycket kompetens och erfarenhet till vårt team. Jola kommer vara stationerad i Stockholm.

Ny CEO för Itasca
Jonny Sjöberg har utsetts som ny CEO for Itasca International Inc. med tillträde 1 jan, 2024. En process för att tillsätta ny VD för Itasca i Sverige pågår och vi hoppas kunna meddela detta i början av hösten. Läs mer här >>

NROCK2023
Itasca deltog på det nordiska bergmekaniksymposiet i Reykjavik, 24-26 maj. Vi hade två presentationer och deltog också på ett spektakulärt fältbesök. Läs artiklarna här >>

Itasca Symposium 2024
Den 6:e Itasca-konferensen kommer hållas i Toronto, 3-6 juni, 2024. Detta är en utmärkt möjlighet att träffa experter och lära sig mer om numerisk analys med Itasca:s programvaror. Vi öppnar nu upp för att skicka in "extended abstracts" till konferensen, med deadline 30 september. Läs mer här >>Staffan Risberg
In August, Staffan Risberg will start with Itasca. Staffan is a civil engineering graduate from Royal Institute of Technology (KTH) and will add to our office in Stockholm.

Jolanta Świtała
It feels really good to welcome Jolanta back to Itasca! Jolanta (Jola) will start early September and will contribute with a lot of competence and experience to our team. Jola will be stationed in Stockholm.

New Itasca CEO
Jonny Sjöberg has been selected as the new CEO for Itasca International Inc., starting on Jan 1, 2024. The process for appointing a new General Manager for Itasca Sweden is on-going, and we hope to be able to announce the selection in early fall. Read more here >>
NROCK2023
Itasca participated at the Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering in Reykjavik, May 24-26. We had two presentations and also joined a spectactular field trip. Read the papers here >>

Itasca Symposium
The 6th Itasca symposium will be held in Toronto on June 3-6, 2024. This is an excellent opportunity to catch up with experts and learn more bout numerical modeling with Itasca software. We have now opened up for submission of extended abstracts to the conference, with a Sept 30 deadline. Read more here >>


FLAC2D V9

Tech support
PROGRAMVARA / SOFTWARE KURSER & SUPPORT / TRAINING & SUPPORT
FLAC2D V9
Itasca introducerar nu version 9 av FLAC3D. Pre-release versionen finns redan nu tillgänglig, och slutlig version släpps inom kort!
Läs mer om alla nyheter i version 9 här >>

Kontakta oss för prisuppgift!

FLAC3D V9
Version 9 av FLAC3D finns ute sedan en tid tillbaka, med många nya funktioner och högre beräkningshastighet!
Läs mer om alla nyheter i version 9 här >>

Kontakta oss för prisuppgift!
Teknisk support numerisk modellanalys
Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk support i alla skeden av analys, från modellbygge till utvärdering och tolkning av resultat. Läs mer här >>

Kurser
Itasca erbjuder nu ett flertal kurser i användandet av våra programvaror. Läs mer och anmäl er här >>

Vi introducerar också Itasca Software Academy där vi samlat ett stort antal online-kurser, varav många är helt gratis!
Läs mer här >>

FLAC2D V9
Itasca is now introducting version 9 of FLAC3D. The pre-release version is now available, and the final version will be out shortly! Read more about all new features in version 9 here >>

Contact us for a quote!

FLAC3D V9
Version 9 of FLAC3D has now been available for some time with many new features and increased speed of calculation! Read more about all new features in version 9 here >>

Contact us for a quote!
Technical modeling support
Do you need more assistance in using Itasca software in your projects? We offer technical support in all stages of an analysis, from model setup to evaluation and interpretation of results.
Read more here >>

Training
Itasca is now offering several courses in the use of our software.
Read more and register here >>

We are also introducing the Itasca Software Academy, where you can find a large number of online courses, many of which are free! Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Rentzelos, T., Svartsjaern, M., Sjöberg, J., Sjölander, M., Jonsson, J. & Andersson, A. (2023)."Infrastructure Restriction Volumes for Future Mining at the LKAB Malmberget Mine", in: Proceedings of the NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.6, 2023. Read the paper here.

Edelbro, C., Perman, F. & Johansson, F. (2023) " Spiling in unstable tunnel sections – a benchmark and case study review", in: Proceedings of the NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.16, 2023, Read the paper here.