logo purpose
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe

Itasca har uppdaterat sin profil! Sedan vår start har vår dedikerade personal varit engagerade i att lösa de mest komplexa och utmanande problemen, alltid med fokus på våra kunders behov. Ert förtroende har gjort det möjligt för oss att utöka vår globala närvaro till 11 kontor i 9 länder och erbjuda tjänster inom tillämpad geomekanik, hydrogeologi och mikroseismik i över 7000 projekt världen över samtidigt som vi bidragit med mer än 1300 artiklar och publikationer.

Itasca has rebranded! Since the beginning, our dedicated professionals have been committed to solving the most complex and challenging problems, always focusing on the needs of our clients. Your trust has allowed us to expand our global presence to 11 offices in 9 countries, providing applied Geomechanics, Hydrogeology, and Microseismic services on over 7,000 projects around the world, while contributing more than 1,300 papers and publications.
Eftersom vår resa har varit tillfredsställande är vi glada och fast beslutna att fortsätta arbeta tillsammans för en bättre framtid. Vår uppdaterade profil representerar var vi kommer ifrån, hedrar våra grundare, och återspeglar framtidsvisionen för nästa generation Itasca-personal. Itasca har varit och kommer att förbli i teknikens framkant som ett sätt att förbättra våra konsult- och mjukvarutjänster och för att stödja dina projekt i ytterligare 40 år och mer.

While the journey has been fulfilling, we are excited and determined to continue working together for a better future. Our refreshed image represents where we come from, honoring our founders, and reflects the future vision of our new generation of Itascans. Itasca has been and will remain at the forefront of technology as a means to improve our consulting and software services and to support your projects for another 40 years and beyond.


Låt oss fortsätta vår resa tillsammans!

Let's continue our journey together!


Maria_Catrin

Itasca Symposium
PERSONAL / STAFF KONFERENSER / CONFERENCES
Maria Ahlbäck
Vi har anställt en kontorsansvarig administratör! Maria börjar hos oss i september på vårt kontor i Luleå. Maria kommer arbeta med redovisning och marknadsföring och blir en viktig
del i vår fortsatta utveckling och tillväxt!

Ny VD för Itasca Sverige
Catrin Edelbro har utsetts som ny VD för Itasca Sverige. Hon tillräder sin post 1 nov, 2023, och kommer att överlappa med nuvarande VD under hösten för att säkerställa en bra övergång.

Itasca Symposium 2024
Den 6:e Itasca-konferensen kommer hållas i Toronto, 3-6 juni, 2024. Detta är en utmärkt möjlighet att träffa experter och lära sig mer om numerisk analys med Itasca:s programvaror. Vi har öppnat för inskick av "extended abstracts" till konferensen, med deadline 30 september.
Läs mer här >>Maria Ahlbäck
We have hired an office administrative manager! Maria will start with us in September, at our office in Luleå. Maria will work with accounting and marketing and will be an integral part in our future development and expansion!

New GM for Itasca Sweden
Catrin Edelbro has been selected as new General Manager for Itasca Sweden, starting on Nov 1, 2023. She will overlap with the current GM during the fall, ensuring a smooth transition.
Itasca Symposium
The 6th Itasca symposium will be held in Toronto on June 3-6, 2024. This is an excellent opportunity to catch up with experts and learn more bout numerical modeling with Itasca software. Extended abstracts submission to the conference is now open, with a Sept 30 deadline. Read more here >>


FLAC3D V9

Rock mechanics course
PROGRAMVARA / SOFTWARE KURSER & SUPPORT / TRAINING & SUPPORT
FLAC2D & FLAC3D V9
Version 9 av både FLAC2D och FLAC3D V9 finns nu tillgänglig.

Läs mer om alla nyheter i FLAC2D här >>
Läs mer om alla nyheter i FLAC3D här >>

Kontakta oss för prisuppgift!
Praktisk bergmekanik och ingenjörsgeologi
Vi på Itasca vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap inom praktisk bergmekanik och ingenjörsgeologi. Därför har vi tagit fram ett kurspaket i tre delar som vi rekommenderar för projektledare, geologer, ingenjörsgeologer och ingenjörer som jobbar med bergfrågor. Vi startar den första kursdelen i senare delen av oktober 2023. Läs mer här >>

FLAC2D & FLAC3D V9
Version 9 of both FLAC2D and FLAC3D is now available.

Read more about all new features in FLAC2D here >>
Read more about all new features in FLAC3D here >>

Contact us for a quote!

Practical rock mechanics and engineering geology
We would like to share our experience and knowledge in practical rock mechanics and engineering geology. We are offering a course package in three parts, aimed at project leaders, geologists, engineering geologists, and engineers working with rock. We plan to start the first part of the course during the latter part of October, 2023. The course will be given in Swedish. Read more here >>

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Rentzelos, T., Svartsjaern, M., Sjöberg, J., Sjölander, M., Jonsson, J. & Andersson, A. (2023)."Infrastructure Restriction Volumes for Future Mining at the LKAB Malmberget Mine", in: Proceedings of NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.6, 2023. Read the paper here.

Edelbro, C., Perman, F. & Johansson, F. (2023) " piling in unstable tunnel sections – a benchmark and case study review", in: Proceedings of NROCK 2023, The IV Nordic Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISBN 978-9935-9436-2-0, DOI 10.33112/nrock2023.16, 2023. Read the paper here.

Edelbro, C., Hellberg, J. & Spross, J. (2023) "Mining applications for probabilistic design", in: Proceedings of Geo-Risk 2023, Advances in Theory & Innovation in Practice, Arlington July 23-26, 2023.

Lidman, J., Edelbro, C., Vatcher, J. & Spross, J. (2023) "Estimation of small failure probabilities using the Accelerated Weight Histogram method", Probabilistic Engineering Mechanics. Read the paper here.