logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I denna månads nyhetsbrev berättar vi mer om Itasca:s 10 år i Sverige, med fokus på våra anställda och även lite nyheter på personalfronten! Vi vill också passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar!

In this newsletter we tell you more about Itasca's 10 years in Sweden, focusing on our employees, and also with some staff news! We would also like to wish all our clients and partners a nice summer!
Have a Nice Summer!

10 years

Conferences
MER OM ITASCA SVERIGE 10 ÅR / MORE ON ITASCA SWEDEN 10 YEARS KONFERENSER / CONFERENCES
10 år, 10 frågor!
Itasca Sverige firar 10 år under 2021. Under den tiden har vi fått arbeta med de mest intressanta och utmanande bergmekaniska projekten inom gruvbrytning, infrastruktur och energisektorn. I en serie intervjuer berättar vi nu mer om våra 10 första år med 10 höjdpunkter och 10 frågor till alla våra anställda!
Läs mer här >>
Eurock 2021
Eurock 2021 hålls i år som ett digtalt event, 21-24 september. Vi deltar med artikel och presentation om användandet av förstärkt verklighet (AR) inom bergmekanik. Läs mer här >>

Bergdagarna 2021
Bergdagarna planeras hållas 19-20 oktober, och vi kommer naturligtvis att vara där. Läs mer här >>
10 years, 10 questions!
Itasca in Sweden celebrates 10 years in 2021. During this period, we have had the opportunity to work with the most interesting and challenging rock mechanics projects in mining, infrastructure and power generation. In a series of interviews we tell more about our first 10 years with 10 highlights and 10 questions to our staff! Read more här (in Swedish) >>
Eurock 2021
Eurock 2021 is this year held as a digital event, Sept 21-24. We
are participating with a paper and presentation on the use of augmented reality (AR) in rock mechanics. Read more here >>

Rock Engineering Days 2021
The Swedish Rock Engineering days is planned to be held on October 19-20, and we will of course be there! Read more here >>

Ny personal

Positions
NYANSTÄLLNINGAR/ NEW HIRES NYA POSITIONER / NEW POSITIONS
Vi är mycket glada med att välkomna Sara Suikki och Mattias Sjölander till Itasca! Både Sara och Mattias har tidigare studerat på Ltu, och med erfarenhet från konsultarbete ansluter de nu till vår grupp med start efter sommaren. Ett stort "Välkommen till Itasca" till er båda! Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och kompetensutveckla och stärka vår personal. Vi har en tydlig karriärtrappa inom företaget, med projektingenjör, senior ingenjör och expert ("principal" på engelska). Låt oss presentera vår nya expert och våra nya seniora ingenjörer. Våra projektingenjörer hittar du också här.
We are very pleased to announce that Sara Suikki and Mattias Sjölander is joining Itaca. Both Sara and Mattias studied at Luleå University of Technology, and with experience from consulting work they are now coming to our group, starting after the vacation period. A big "Welcome to Itasca" to both of you! We are continuously working to develop our business and strengthen the competence of our staff. We have an internal career path, with project engineer, senior engineer, and principal engineer. Let us introduce our new Principal and our new Senior engineers. Our Project engineers are also found here.

III 40 years
Project fact sheets

PROGRAMVARA / SOFTWARE PROJEKT / PROJECTS
40-års rabatt
Som en del i att Itasca International firar 40 år erbjuder vi en rabatt vid uppgradering av äldre versioner. Vi erbjuder 40% rabatt på uppgraderingskostnad för version 4.0 eller äldre av 3DEC, FLAC, FLAC3D, PFC och UDEC fram till 31 dec 2021.
Kontakta oss om ni vill uppgradera!
Projekt & faktablad
På vår webb-sida beskriver vi aktuella och genomförda projekt i korta faktablad. Vårt senaste tillskott är ett uppdrag åt SKB avseende förstärkning i SFR-anläggningen.

Läs mer om alla projekt här >>
40-year discount
As part of the 40-year anniversary of Itasca International, we
are offering a discount when upgrading older versions. We offer 40% discount on the upgrade cost for version 4.0 or older for 3DEC, FLAC, FLAC3D, PFC or UDEC until Dec 21, 2021.
Contact us for an upgrade!
Projects & fact sheets
On our web site we present and current and completed projects as fact sheets. Our latest addition is a project for SKB regarding reinforcement in the SFR facility.

Read more about all projects here >>

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Sjöberg, J. (2020) "Solving rock mechanics issues through modelling: then, now, and in the future?", Underground Mining Technology 2020 Paper available on-line