logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
En mycket glädjande nyanställning, kommande konferenser och så lite nyheter kring kurser och nya programvaror är sådant som ni hittar i februari månads nyhetsbrev från Itasca i Sverige!

A highly gratifying new hire, coming conferences, and some news on training and new software are things that you will find in the February newsletter from Itasca in Sweden!

New hires

Conferences
PERSONAL /
STAFF
KONFERENSER / CONFERENCES
Märit Berglind Eriksson
Vi är oerhört glada och stolta att få med Märit till vårt team! Märit har en lång och bred erfarenhet från gruva och anläggnings-
projekt och blir ett starkt komplement till vår grupp och fortsatta verksamhet. Märit ansluter till Itasca i april och kommer att
jobba brett med såväl tunnel- som gruvprojekt i olika skeden.

Våra berättelser
Vi publicerar berättelser om alla våra anställda - har du missat någon av de tidigare? Du hittar alla berättelser här. >>

Bergdagarna 2023
Vi laddar upp för Bergdagarna, 21-22 mars i Stockholm! Vi har flera presentationer i år, och som vanligt deltar vi också i utställningen. Välkommen att besöka oss! Läs mer här >>

NROCK2023
Itasca kommer också att vara med på det nordiska bergmekanik-
symposiet i Reykjavik, 24-26 maj. Vi deltar med två presentationer - en gruvrelated och en mer om tunnlar och förstärkning. Hoppas att vi ses där! Läs mer här >>

Märit Berglind Eriksson
We are tremendeously happy and proud to have Märit join our team! Märit has a long and varied experience from mining and infrastructure projects, and she will be a strong addition to our group and continued business. Märit will joint Itasca in April and will work with rock mechanics projects in both civil and mining
in different stages.

Out stories
We publish stories about our employees - did you miss any of the previous ones? You can find all stories here >>
Rock Engineering Days 2023
We are gearing up for the Swedish Rock Engineering Days in Stockholm, March 21-22. We have several technical presentations this year, and as usual we also participate in the exhibition. Welcome to visit us! Read more here >>

NROCK2023
Itasca will also be at the Nordick Symposium on Rock Mechanics and Rock Engineering in Reykjavik, May 24-26. We will present two papers - one mining-related and one more on tunneling and reinforcement. Hope to see you there! Read more here >>


Training

FLAC3D V9
KURSER & SUPPORT / TRAINING & SUPPORT PROGRAMVARA / SOFTWARE
Kurser
Itasca erbjuder nu ett flertal kurser i användandet av våra programvaror. Läs mer och anmäl er här >>
Vi introducerar också Itasca Software Academy där vi samlat ett stort antal online-kurser, varav många är helt gratis!
Läs mer här >>

Teknisk support numerisk modellanalys
Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk support i alla skeden av analys, från modellbygge till utvärdering och tolkning av resultat. Läs mer här >>
FLAC3D V9
Itasca introducerar nu version 9 av FLAC3D. Pre-release versionen finns redan nu tillgänglig, och slutlig version släpps inom kort!
Läs mer om alla nyheter i version 9 här >>

Kontakta oss för prisuppgift!
Training
Itasca is now offering several courses in the use of our software.
Read more and register here >>
We are also introducing the Itasca Software Academy, where you can find a large number of online courses, many of which are free! Read more here >>

Technical modeling support
Do you need more assistance in using Itasca software in your projects? We offer technical support in all stages of an analysis, from model setup to evaluation and interpretation of results.
Read more here >>
FLAC3D V9
Itasca is now introducting version 9 of FLAC3D. The pre-release version is now available, and the final version will be out shortly! Read more about all new features in version 9 here >>

Contact us for a quote!

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Figueiredo, B., Sjöberg, J., Mattilla, J., Hakala, M. & Suikkanen, J. (2022) "Analysis and determination of the stress field at the Olkiluoto site", in: Eurock 2022 (Helsinki, Sept 12–15, 2022), https://eurock2022.exordo.com/programme/presentation/180.

Figueiredo, B., Vatcher, J., Sjöberg, J. & Mas Ivars, D. (2022) "Effects of the initial stress and spalling strength on spalling around deposition holes and tunnels", in: Eurock 2022 (Helsinki, Sept 12–15, 2022), https://eurock2022.exordo.com/programme/presentation/204.