logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Nyanställda, nya konferenser, nya artiklar, och nyheter inom programvaror och support. Ni hittar allt detta i september månads nyhetsbrev från Itasca i Sverige!

New hires, new conferences, new papers, and news in software and support. You will find all of this in the September newsletter from Itasca in Sweden!

New hires

Conferences
PERSONAL /
STAFF
KONFERENSER / CONFERENCES
Vi är mycket glada att välkomna två nyanställda till Itasca nu i september!

Linus Johnsson
Till vårt kontor i Luleå har vi anställt Linus Johnsson, som kommer arbeta med analyser, beräkningar, och utredningar. Läs vad Linus berättar om sig själv och jobbet på Itasca.

Robert Swindell
Robert (Rob) Swindell stärker upp vårt kontor i Stockholm. Rob kommer bidra med ingenjörsgeologi och bergmekanik med sin långa och breda erfarenhet. Så här säger Rob med egna ord
om sin bakgrund och framtid hos oss.

Våra berättelser
Vi publicerar berättelser om alla vara anställda - har du missat någon av de tidigare? Du hittar alla berättelser här. >>

Caving 2022
Rekordstort deltagande på Caving 2022 i Adelaide i slutet av augusti, och vi var också med. Mikael Svartsjaern och Mattias Sjölander presenterade två artiklar, och Mikael presenterade även på LKAB:s workshop vid konferensen. Artiklarna finns för nedladdning här:
Controlled reopening of the Kiirunavaara production block 22 after a 4.2 magnitude event.

Analysis of caving and ground deformations in Malmberget using a coupled CAVESIM-FLAC3D model.

Eurock 2022
Vi hade både en utställning och presentationer av två artiklar vid årets Eurock-konferens i Helsingfors i mitten av september. Artiklar och presentationer finns tillgänglig on-line:
Analysis and determination of the stress field at the Olkiluoto site.

Effects of the initial stress and spalling strength on spalling around deposition holes and tunnels.

Bergdagarna 2022
Och snart ses vi på Bergdagarna, 28-29 september i Stockholm! Besök vår monter och lyssna på våra tre presentationer! Läs mer här >>
We are very happy to welcome two new hires to Itasca now in September!

Linus Johnsson
Linus will join our office in Luleå. Linus will work with analyses, modeling, field work, etc. Read what Linus says about himself and the work at Itasca (in Swedish).

Robert Swindell
Robert (Rob) Swindell will strengthen our office in Stockholm, contributing with engineering geology and rock mechanics, and with his long and broad experience. Hear Rob in his own words about his background and future with us (in Swedish).

Out stories
We publish stories about our employees - did you miss any of the previous ones? You can find all stories here >>
Caving 2022
Among a record number of participants, we were also at Caving 2022 in Adelaide, at the end of August. Mikael Svartsjaern and Mattias Sjölander presented two papers, and Mikael also presented at the LKAB workshop at the conference. The papers can be downloaded here:
Controlled reopening of the Kiirunavaara production block 22 after a 4.2 magnitude event.

Analysis of caving and ground deformations in Malmberget using a coupled CAVESIM-FLAC3D model.

Eurock 2022
We had a well-visited booth at this year's Eurock conference in Helsinki, in mid September. We also presented two papers, both the papers and the presentations are available on-line:
Analysis and determination of the stress field at the Olkiluoto site.

Effects of the initial stress and spalling strength on spalling around deposition holes and tunnels.

Rock Engineering Days 2022
And soon we are all to meet at the Swedish Rock Engineering Days in Stockholm, September 28-29. Visit our booth and listen to our three papers to be presented! Read more here >>

Support

September discount
SUPPORT / SUPPORT PROGRAMVARA / SOFTWARE
Teknisk support numerisk modellanalys
Behöver ni ytterligare hjälp med användning av Itasca:s programvaror i era projekt? Vi erbjuder teknisk support i alla skeden av analys, från modellbygge till utvärdering och tolkning av resultat. Läs mer här >>
September-kampanj
Vi erbjuder just nu 10% rabatt vid köp av ny licens för någon av våra programvaror (gäller ej uppgraderingar eller hyra av programvara). Skynda att fynda, erbjudandet gäller till sista september, kontakta oss enligt nedan! September-rabatt: 10LIC2022
Technical modeling support
Do you need more assistance in using Itasca software in your projects? We offer technical support in all stages of an analysis, from model setup to evaluation and interpretation of results.
Read more here >>
September discount!
We are offering an exclusive 10% discount on any new license purchase of any of our software. This offer is valid until the end of September (not valid for renewals, upgrades, or leases). Hurry up to get your discount now, contact us per the below! September discount: 10LIC2022

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Svartsjaern, M., Rentzelos, T., Shekhar, G., Swedberg, E., Boskovic, M. & Hebert, Y. (2022) "Controlled reopening of the Kiirunavaara production block 22 after a 4.2 magnitude event", in: Caving 2022: Fifth International Conference on Block and Sublevel Caving (Adelaide, Aug 30-Sept 1), Perth: Australian Centre for Geomechanics, 685-698, https://doi.org/10.36487/ACG_repo/2205_47.

Sjölander, M., Jonsson, L., Figeiredo, B., Sjöberg, J. & Ersholm, F. (2022) "Analysis of caving and ground deformations in Malmberget using a coupled CAVESIM-FLAC3D model", in: Caving 2022: Fifth International Conference on Block and Sublevel Caving (Adelaide, Aug 30-Sept 1), Perth: Australian Centre for Geomechanics, pp. 781-796, https://doi.org/10.36487/ACG_repo/2205_53.

Figueiredo, B., Sjöberg, J., Mattilla, J., Hakala, M. & Suikkanen, J. (2022) "Analysis and determination of the stress field at the Olkiluoto site", in: Eurock 2022 (Helsinki, Sept 12–15, 2022), https://eurock2022.exordo.com/programme/presentation/180.

Figueiredo, B., Vatcher, J., Sjöberg, J. & Mas Ivars, D. (2022) "Effects of the initial stress and spalling strength on spalling around deposition holes and tunnels", in: Eurock 2022 (Helsinki, Sept 12–15, 2022), https://eurock2022.exordo.com/programme/presentation/204.